Dotacje i projekty UE

Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i rozszerzania jego działalności. UE zapewnia polskim firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. UE finansuje określone projekty. Nasza firma wpisuje się w tą politykę nie tylko jako beneficjent projektów ale również i uczestnik ich realizacji.

 

Zrealizowaliśmy liczne inwestycje, które finansowane były ze środków zewnętrznych.To ważne i istotne doświadczenie, które pozwala nam rozumieć oczekiwania inwestora, zadeklarowane przez niego wskaźniki i określone harmonogramem terminy.