Struktura Firmy

Dział Handlowy
Dyrektor Handlowy - Tomasz Piskadło

 

Dział Systemów Audio - Video
Kierownik Działu - Magdalena Puzio

 

Dział Systemów Telco - Network
Kierownik Działu - Wojciech Oleniacz

 

Dział Systemów Dozorowych i Bezpieczeństwa Energetycznego
Kierownik Działu - Łukasz Wójcik

 

Dział Wdrożeń i Wsparcia Technicznego
Kierownik Działu - Paweł Sidor

 

Dział Marketingu i Wsparcia Sprzedaży
Osoba nadzorująca - Tomasz Piskadło

+48 17 777 3 120
+48 17 777 3 116

 

+48 17 777 3 120
+48 17 777 3 122

 

+48 17 777 3 120
+48 17 777 3 121

 

+48 17 777 3 120
+48 17 777 3 123

 

+48 17 777 3 130
+48 17 777 3 131

 

+48 17 777 3 118
+48 17 777 3 116

handel@vegacom.pl
tpiskadlo@vegacom.pl

 

av@vegacom.pl
mpuzio@vegacom.pl

 

telco@vegacom.pl
woleniacz@vegacom.pl

 

bezpieczenstwo@vegacom.pl
lwojcik@vegacom.pl

 

serwis@vegacom.pl
psidor@vegacom.pl

 

marketing@vegacom.pl
tpiskadlo@vegacom.pl