Siedziba Spółki

ul. Adama Pługa 1/2
02-047 Warszawa

 

Telefon:      +48 22 10 063 98

NIP:           PL8133693696   
REGON:   181136584   
KRS:         0000518653   

 

Kapitał zakładowy spółki 100 000 zł wpłacony w całości.
 

e-mail:       sekretariat@vegacom.pl