Służby mundurowe

Resorty mundurowe odpowiadają za bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Państwa zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Ze względu na newralgiczność ich systemów teleinformatycznych konieczny jest dobór rozwiązań spełniających rygorystyczne kryteria dotyczące wydajności, efektywności i bezpieczeństwa.

 

W ofercie VEGACOM znajdują się rozwiązania, które zapewniają najwyższą możliwą ochronę instalacji o znaczeniu strategicznym. Zaawansowane technologie pozwalają chronić urządzenia i sieci przed długotrwałymi wielowektorowymi atakami, zapewniając jednocześnie pełną dostępność do zasobów dla osób uprawnionych. Uzupełnieniem oferty są systemy podtrzymania zasilania, wysokowydajne serwery i przełączniki sieciowe gwarantujące bezstratny przesył dużych ilości informacji