Samorządy i Administracja

Rozwiązania IT coraz częściej są wykorzystywane w sektorze administracji publicznej jako środek do realizacji nowych zadań oraz narzędzie doskonalenia procesów. Inwestycje w informatykę umożliwiają też wprowadzanie zmian poprawiających jakość życia obywateli. Podstawowe korzyści z inwestycji w IT to niższe koszty funkcjonowania urzędów, wyższa wydajność pracy i większa szybkość działania urzędników oraz poprawa wizerunku.

 

Rozwiązania IT poprawiające organizację pracy, to przede wszystkim: sieć intranet, systemy DMS, komunikacja elektroniczna, tworzenie wirtualnych grup roboczych, audio- i wideokonferencje oraz e-learning. Do obowiązków urzędu należy też zapewnienie bezpieczeństwa poufnych danych, stąd rosnące inwestycje w systemy bezpieczeństwa. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy monitoringu wizyjnego, które pełnią rolę prewencyjną i dowodową, przyczyniając się do zmniejszenia zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa obywateli. W ofercie VEGACOM znajdują się praktyczne rozwiązania przeznaczone do sprostania wszystkim wymienionym zapotrzebowaniom nowoczesnej administracji.