Medycyna

Informatyzacja placówek służby zdrowia to ogromne wyzwanie. To nie tylko innowacyjne rozwiązania sprzętowe, ale i oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych. Zarządzający widzą potrzebę unowocześniania nie tylko aparatury diagnostycznej, ale też rozwiązań teleinformatycznych, dzięki czemu łatwiej można zarządzać placówką, redukować ryzyka, analizować procesy i rozliczać się z płatnikiem.

 

Serwery, pamięci masowe, rozwiązania do backupu danych, kontroli dostępu, zapewniania bezpieczeństwa danych to podstawowe obszary IT, bez których nie może funkcjonować nowoczesny szpital. Inwestuje się też w rozwiązania do cyfrowej diagnostyki – systemy PACS/RIS oraz certyfikowane monitory i stacje diagnostyczne/referencyjne. Sale operacyjne wyposażane są w zaawansowane systemy sterowania i dystrybucji sygnałów AV oraz certyfikowane monitory. Również działania administracji państwowej wymuszają inwestycje placówek zdrowia w rozwiązania IT. Założeniem specjalnych programów jest m.in. zapewnienie szybkiego dostępu do informacji osobom uprawnionym.

Rozwiązania z tego sektora bazują na produktach marek:
3CX, Unify