Edukacja

Sprzęt komputerowy jest zauważalny na uczelniach na każdym kroku. W większości wypadków jest to komputeryzacja dostosowująca wprowadzone dane dla różnych systemów informatycznych, obejmujących swym zakresem procesy administracyjno-zarządcze, jak również dydaktyczne i naukowo-badawcze. Rozwiązania IT ułatwiają zarządzanie kosztami, poprawiają skuteczność działania, wzmacniają wizerunek oraz pozwalają zwiększyć liczbę studentów.

 

Telefonia IP np. w procesie rekrutacji pozwala łatwo, bez udziału operatora, wybrać kandydatowi informacje o harmonogramie rekrutacji, procedurach odwoławczych, czy dostępnych kierunkach. Systemy wideokonferencyjne w procesie dydaktycznym umożliwiają uczestnictwo w konferencjach czy seminariach odbywających się w innych uniwersytetach. Ważnym aspektem jest należyta ochrona przed niepowołanym dostępem wyników badań naukowych. Zastosowanie w tym obszarze znajdują, obok systemów autoryzacji i kontroli treści oraz systemy monitoringu IP.