Rozwiązania dla sektorów

Edukacja

Sprzęt komputerowy jest zauważalny na uczelniach na każdym kroku. W większości wypadków jest to komputeryzacja dostosowująca wprowadzone dane dla różnych systemów informatycznych, obejmujących swym zakresem procesy administracyjno-zarządcze, jak również dydaktyczne i naukowo-badawcze.

Medycyna

Informatyzacja placówek służby zdrowia to ogromne wyzwanie. To nie tylko innowacyjne rozwiązania sprzętowe, ale i oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych. Zarządzający widzą potrzebę unowocześniania nie tylko aparatury diagnostycznej, ale też rozwiązań teleinformatycznych, dzięki czemu łatwiej można zarządzać placówką, redukować ryzyka, analizować procesy i rozliczać się z płatnikiem.

Hotelarstwo

Rynek usług turystycznych stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz z rosnącą liczbą podróżujących zwiększają się również wymagania odnośnie infrastruktury hotelowej i oferty kulturalno-rozrywkowej. Standardem staje się dostęp do szerokopasmowego internetu, który zapewnia również możliwości korzystania z rozwiązań wideokonferencyjnych.

Produkcja

Wraz z postępem automatyzacji wzrosło zapotrzebowanie producentów na zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne. Systemy sterowania i oprogramowanie zarządzające to tylko pierwszy stopień inwestycji. Hale produkcyjne potrzebują odpornej na zakłócenia sieci, a magazyny i składowiska wymagają monitoringu IP, który zapewni bezpieczeństwo wyprodukowanych towarów.

Służby mundurowe

Resorty mundurowe odpowiadają za bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Państwa zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Ze względu na newralgiczność ich systemów teleinformatycznych konieczny jest dobór rozwiązań spełniających rygorystyczne kryteria dotyczące wydajności, efektywności i bezpieczeństwa.

Energetyka

Energetyka jest podstawą współczesnej gospodarki. Efektywne elektrownie, sprawne sieci przesyłowe i zapewnienie ciągłości dostaw to zagadnienia, z którymi borykają się dostawcy energii elektrycznej. W celu zapewnienia wysokiej dostępności usług konieczne jest korzystanie z rozwiązań IT, które wspomagają zarządzanie przepływem w sieci energetycznej oraz zapewniają komunikację z odbiorcami.

Handel i Usługi

Nieodzownym elementem w docieraniu do klienta są odpowiednie systemy IT i oprogramowanie, które wspierają działania marketingowe i sprzedażowe. Te ostatnie można wspierać, korzystając m.in. z coraz popularniejszych systemów Digital Signage, którymi można zarządzać z jednej konsoli i z jednego miejsca. Kolejnym rozwiązaniem jest wykorzystanie monitoringu za pomocą kamer cyfrowych. Z jednej strony wpływa on na bezpieczeństwo sklepu i towarów, a z drugiej odpowiedni system może być elementem analizy ruchu i sposobów poruszania się klientów.

Finanse i Ubezpieczenia

Sektor finansów i ubezpieczeń od lat przoduje w inwestycjach w rozwiązania teleinformatyczne. Współczesne systemy rozliczeniowe wymagają nie tylko niezawodnych łącz internetowych, ale przede wszystkim zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, które są gwarantem poprawności przeprowadzanych transakcji finansowych i bezpieczeństwa danych klientów. Dzięki systemom wideokonferencyjnym i call-center instytucje finansowe zapewniają klientom najwyższą jakość obsługi i dostępności usług.

Samorządy i Administracja

Rozwiązania IT coraz częściej są wykorzystywane w sektorze administracji publicznej jako środek do realizacji nowych zadań oraz narzędzie doskonalenia procesów. Inwestycje w informatykę umożliwiają też wprowadzanie zmian poprawiających jakość życia obywateli. Podstawowe korzyści z inwestycji w IT to niższe koszty funkcjonowania urzędów, wyższa wydajność pracy i większa szybkość działania urzędników oraz poprawa wizerunku.